Se alla

Pressmeddelande 4 februari 2022

Det är många som ställer frågor angående Liberalernas Gotlands hållning gentemot Sverigedemokraterna.

Liberalerna Gotland står bakom beslutet att inte medverka till en regering där Sverigedemokraterna ingår. Detsamma gäller på Gotland, Liberalerna Gotland kommer inte att stödja en majoritet som bygger på organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Detta beslutades av ett enhälligt medlemsmöte för snart ett år sedan, och det har inte ändrats.

I media har det nu uppmärksammats att några av våra nuvarande förtroendevalda har valt att inte ställa upp för omval. För partiet är detta inga nyheter, samtliga har visat respekt för partiarbetet genom att tidigt under hösten meddela att de inte önskar fortsätta med sina uppdrag. I något fall på grund av flytt från ön, i andra fall därför att den ’politiska värnplikten’ nu får anses vara över. De som bor kvar på Gotland är också fortsatt medlemmar i Liberalerna Gotland.

Det är valår, och vi förstår att lokala politiska nyheter nu värderas högra än i mellanvalstider. Men just denna gång var det gamla nyheter som presenterades.

För Liberalerna Gotland
Lena Grund
Ordförande

e.u.
Gisela Wood
Ombudsman
gisela.wood@liberalerna.se