Se alla

Positivt att möjliggöra utredning av SMR i Slite

Onsdag 29 juni 2022

Liberalerna Gotland delar uppfattningen att Sverige – inklusive Gotland – har behov av mer elenergi. Förslaget att koppla ett småskaligt kärnkraftverk till Cementas planerade omställning till mer hållbar cementframställning är intressant, och vi är positiva till att frågan, tillsammans med andra tekniska lösningar, ska kunna utredas.

Men precis som med all annan större verksamhet är det marknaden under de beslutade lagarna som ska fälla avgörandet. I dessa frågor ska politiker möjliggöra, och marknaden avgöra.

Leiph Berggren
Ordförande
Liberalerna Gotland