Se alla

Vägen till Gotland och övrig infrastruktur

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

 • att turtäthet och överfartstider med färjan upprätthålls på minst dagens nivå, och att biljettpriserna på sikt sänks till motsvarande kostnad för resa på väg
 • att Bromma flygplats skall vara kvar
 • verka för att flygskatten försvinner, åtminstone för inrikesflyget
 • på sikt införa fri kollektivtrafik och fossilfri trafik
 • optimera linjenätet för resor till serviceorterna
 • införa 30-minuterstrafik på stomlinjerna
 • ha beställnings-/anslutningstrafik på landsbygden utanför stomlinjerna
 • ha fri parkering i direkt anslutning till busshållplatserna
 • ha fler parkeringsplatser för funktionsnedsatta intill handel och offentliga inrättningar
 • bygga säkra cykelkorsningar
 • att gatubelysningen på landsbygden renoveras och utvecklas
 • att hela ön ska ha god mobiltäckning
 • öka antalet laddningsstationer för elbilar

Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är avgörande för öns utvecklings- och överlevnadsmöjligheter. Detta innebär att turtäthet, överfartstider och biljettpriser måste möjliggöra för såväl öbor som besökanden att enkelt ta sig fram och tillbaka till Gotland till vägpris.

Idag finns en fungerande marknad för passagerarflyg till och från Gotland, på en rimlig prisnivå till Bromma och Arlanda. För kontakter med fastlandet och vidare ut i världen är denna verksamhet på minst dagens nivå en nödvändighet.

Privatbilismen står för en stor del av Gotlands koldioxidutsläpp. För att uppnå målen inom miljö- och klimatfrågorna, måste vårt bilresande minska. Kollektivtrafiken måste därför på sikt vara fri och byggas ut på hela ön, så att fler kan ta sig till arbete och annat utan att vara beroende av bilen. För att underlätta på landsbygden bör gratis parkeringsplatser byggas i anslutning till busshållplatser för att underlätta arbetsresor m.m.

I takt med att arbetsresor med bil minskar, måste också cykelvägar anordnas och antalet farliga platser där cykelbanor korsar vägar och utfarter ses över, och på sikt minskas.