Se alla

På ett liberalt Gotland……

liberal ideologi

Liberalerna vill:

På ett liberalt Gotland……

  • vill vi satsa på nära skolor för att ge största möjliga frihet och möjlighet till framtida livsval
  • vill vi förbättra integrationen genom språkundervisning redan i förskolan
  • vill vi utveckla Gotland till ett än tryggare samhälle där rättsväsende, räddningstjänst och regional service fungerar och där alla, oavsett ålder, kön, religion, etnicitet och sexuell läggning, ska känna sig trygga
  • vill vi att alla åldersrika får tillgång till det boende de efterfrågar och behöver, för att öka den individuella friheten
  • vill vi verka för ett utbyggt försvar på Gotland, för vårt framtida oberoende
  • vill vi verka för ökad frihet genom att ge alla möjlighet att resa till fastlandet och att få besök därifrån till samma reskostnad per mil som i övriga Sverige, lika med vägpris
  • Handlingsplanen gäller under hela mandatperioden 2019 – 2022 och är utöver vår ambition, helt avhängig tillgängliga resurser och vårt valresultat 2018

Liberal ideologi är att försvara varje människas frihet att forma sitt liv. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas.

Individens frihet ska vara stor, så länge den inte skadar någon annan. Friheten måste kombineras med ett socialt ansvar för utsatta grupper och människor utan hög röst.

Det liberala jämställdhetsuppdraget tar sikte på kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Det handlar om att frigöra individen genom att bekämpa den bristande jämställdheten och de värderingar som ligger bakom.

Marknadsekonomi är det bästa valet för ett fritt samhälle och ger de bästa förutsättningarna för en växande ekonomi som kan användas för att utveckla välfärden.

Vi vill omvandla den liberala ideologin till lokala handlingar, enligt nedan, för att bättre bygga och trygga framtiden.