Se alla

Natur och miljö

jordbruk, skog och stenbrytning

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

 • förändra kriterierna av livsmedelsupphandling, för att öka andelen lokalt producerade livsmedel
 • att närproducerade varor ska vidareförädlas på Gotland
 • främja ekologiskt och GMO-fritt hållbart jordbruk
 • stödja de gröna näringarna och utveckla Grönt Centrum nära kopplat till Campus Gotland och lantbruksuniversitetet
 • att Region Gotland utvecklar en forskningsfond tillsammans med Campus Gotland för hållbara studier om Östersjön
 • arbeta aktivt och kontakttagande med våra grannländer i samarbetet om Östersjöns välmående, samtidigt som vi minskar våra egna utsläpp
  verka för att samma, och förbättrade, regler för djur ska gälla i hela EU för en jämlik konkurrens
 • att Gotland ska bli självförsörjande avseende energi
 • utveckla användningen av sol, vind och vatten för energiproduktion
 • verka för att tredje elkabeln till fastlandet ska byggas
 • att stenbrytningens ljud- och dammnivåer hålls inom tillåtna gränser samt att täkterna återställs på ett naturvänligt sätt eller blir extra vattenreservoarer

På ett liberalt Gotland arbetar vi med aktiva kontakter med våra grannländer i samarbetet om Östersjöns välmående, samtidigt som vi minskar våra egna utsläpp.

Redan med nuvarande teknik skulle jord- och skogsbruket till stor del kunna vara självförsörjande med hållbar energi. Ett hållbart jord- och skogsbruk är motorn för landsbygden och tätorternas utveckling samt en del av lösningen på kommande miljöutmaningar.

Den historiskt viktiga stenindustrin är satt under diskussion genom nya miljö-och naturregleringar. Om stenindustrin skall kunna leva och utvecklas måste hänsyn tas till skydd av grundvatten, arbetstillfällen samt natur- och miljöintrång. Vidare måste krav på återställning av täkter ställas, om dessa inte kan användas till vattenreservoarer.