Se alla

Näringsliv och turism

besöksnäring

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

  • medverka till ett bättre näringslivsklimat, så att fler entreprenörer ser utvecklingsmöjligheter
  • att ett näringslivsutskott inrättas med deltagande från företagssidan
  • underlätta för småföretagare avseende regler och annat som kan påverkas lokalt
  • ha två timmars fri parkering året runt på hela ön
  • verka för fler färje- och flygmöjligheter till fastland och utland
  • på sikt få fri kollektivtrafik och ökad turtäthet på stomlinjerna för turismens möjlighet att nå serviceorterna
  • verka för att småföretagare får avsätta medel under tid i likhet med ”skogskonto”
  • att småföretagarlotsen också ska arbeta för att ge stöd till de redan nystartade företagen
  • verka för utveckling av LIS – strandnära områden för stugbyar och hotell
  • att regionen avvecklar egen verksamhet som konkurrerar med lokala företag, med undantag för sociala företag med speciella förutsättningar

Nyföretagandet är bland det högsta i landet. Restaurang- och livsmedelsnäringen får också en ökande betydelse. Vi har stora möjligheter inom bland annat jordbruket, med livsmedelsprodukter av hög kvalitet, och i besöksnäringen som viktig del av tjänstesektorn.

Gotland lockar i första hand besökare från svenska fastlandet. Andelen utländska besökare kan öka och bli ett komplement med en möjlig säsongsförlängning. Besöksnäringen är en av Gotlands viktigaste intäktsmöjligheter, inte minst för att mindre näringsidkare som är landsbygdsbaserade, kan verka med framgång inom området.

Besöksnäringen har ökat över tid och framför allt har andelen utländska turister ökat. Vi ser gärna en ökad besöksnäring, men utan ökad påverkan på miljön.