Se alla

Motståndskraftigt civilsamhälle

Gotland måste stärka sin beredskap inför isolering, samhällsstörningar och multipla kriser. Vi behöver ökad beredskap och starkare civilförsvar. Totalförsvaret behöver utvecklas. Det är viktigt att alla vet vad de ska göra vid kris, samhällsstörning och höjd beredskap.

Motståndskraften inom de viktigaste samhällsfunktionerna måste stärkas

  • Tillgång och försörjning av bland annat dricksvatten (där vatten som hamnar i Östersjön bör återföras).
  • Sjukvård och andra högprioriterade arbetsplatser måste fungera
  • Självförsörjningsgraden behöver täcka behovet
  •  Energiförsörjning ska fungera på ön 
  •  Transporter och telekommunikation till/från och inom Gotland.

I händelse av kris är det den som ansvarar för en verksamhet i normala situationer, som har motsvarande ansvar vid en störning. Region Gotland ansvarar för många områden, bland annat sjukvård, hamnverksamhet, skolor, vatten och avlopp, äldrevård och omsorg. Regionen skall också ansvara för samverkan med andra myndigheter. Gotland har ett mycket utsatt läge om det blir störningar i varutillförsel, även i fredstid. Du som individ har ansvar att kunna klara dig själv i en vecka.