Se alla

Kris och ofred

försvar på Gotland

Ett utbyggt försvar på Gotland är viktigt för att ge trygghet för såväl den lokala befolkningen som för hela Sverige

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

  • verka för att ytterligare förstärka den militära närvaron på Gotland
  • verka för att Sverige söker medlemskap i Nato
  • undersöka möjligheten att uppföra ”uniformsbostadshus”, dvs bostäder för t.ex militärer, sjuksköterskor, poliser och brandmän som rekryteras till Gotland och där de kan bo, under viss tid, för att känna sig för tills de fått ett permanent boende
    aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande till försvaret
  • genomföra omfattande konsekvensanalys för effekterna av olika krisstörningar på Gotland
  • upprätta handlingsplaner för olika krisscenarion
  • ta initiativ för samverkan med näringslivet för krishantering

Friheten måste försvaras. Världen omkring oss är osäkrare än på länge, med ett aggressivt Ryssland som rustar upp militärt och osäkra signaler om hur USA:s säkerhetspolitik ska se ut framöver. I den nya verkligheten behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält. En orolig omvärld ställer höga krav på bra försvar.

Ett utbyggt försvar på Gotland är viktigt för att ge trygghet för såväl den lokala befolkningen som för hela Sverige

I händelse av kris är det den som ansvarar för en verksamhet i normala situationer, som har motsvarande ansvar vid en störning. Region Gotland ansvarar för många områden, bland annat sjukvård, hamnverksamhet, skolor, vatten och avlopp, äldrevård och omsorg. Regionen skall också ansvara för samverkan med andra myndigheter. Gotland har ett mycket utsatt läge om det blir störningar i varutillförsel, även i fredstid.