Se alla

Idrott, fritid och kultur

En ökad fritid ger möjligheter till aktivitet och förbättrad hälsa.

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

  • att nytt bad/simhall, med internationella tävlingsmått, byggs tillsammans med ny ishall centralt i Visby. Detta skall göras med en OPS-lösning (Offentlig – Privat Samverkan).
  • att stöd till idrotts- och föreningsverksamhet fördelas lika till verksamheter för flickor och pojkar och att anläggningar finns för olika intressen
  • att bibliotek ska finnas på minst alla serviceorter
  • att vi tar ansvar för vår del av kultursamverkansmodellen
  • göra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett scenkonstens hus
  • att stöd ges till bygdegårdsverksamhet och lokal kulturverksamhet
  • att kulturskolan får resurser så att inga barn och unga utestängs på grund av ekonomi eller tillgänglighet
  • att gamla ishallen på Rävhagen omvandlas till ridhus, när ny ishall byggts
  • att regionen tar fortsatt ansvar för Botaniska trädgården

Utbudet av idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter är viktiga för att få människor att flytta till Gotland.

Barn och unga behöver röra på sig och få utlopp för sin kreativitet för att utvecklas. De behöver ha tillgång till lekplatser i närområdet, idrottsföreningar, kulturverksamhet och annan verksamhet på fritiden för att utvecklas.

Kultursamverkansmodellen ger statligt riktade medel som kan sökas av kommunerna, men där regionen skall satsa lika mycket resurser.