Se alla

Utbildning

En bra och likvärdig utbildning som ger alla möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

 

Liberalerna vill

 • Samtliga skolor (inklusive landsbygdsskolor) ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård
 •  Lärarnas möjlighet till pedagogisk fortbildning ska säkras
 • Socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri behöver finnas i skolan
 • Studenter ska ha tillgång till boende året runt
 • Stärk folkbildningen
 • förbättra integrationen genom att ge mer stöd till nyanlända förskolebarn och elever
 • ha lärarledda lektioner med behöriga lärare
 • ha en kunskapsskola för ökad bildning
 • att alla skolor ska ha ordningsregler för arbetsro, framtagna av rektor, lärare, elever och övrig personal i samarbete på den egna skolan
 • att en särskild satsning sker på pedagogisk fortbildning vad gäller användningen av digitala hjälpverktyg och i att programmera
 • att alla skolor ska ha tillgång till bemannat bibliotek/bokbuss
 • förbättra skolmiljön, innebärande rena och fräscha lokaler
 • förbättra lärarnas arbetsvillkor
 • att elevhälsan ska stärkas och att alla skolor ska ha tillgång till skolpsykolog
 • ha utökat samarbete mellan BUP och elevhälsan
 • att, där så är möjligt, skola och förskola konkurrensutsätts

Utbildning ger makt att hitta ens väg i livet oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta är så viktigt att Liberalerna alltid vill sätta skolan först. De som behöver stöd i skolan måste få detta så tidigt som möjligt, i vissa fall redan i förskolan. För att uppnå målet att alla ska få en god utbildning, fordras mer lärarledd undervisning, fler lektionstimmar i vissa ämnen som matematik och idrott, lugn och arbetsro i klassrummet samt lärare som är behöriga att utbilda på respektive nivå.

Alla skolor ska ha tillgång till bemannade bibliotek eller bokbuss. Det ökar boklånandet och stimulerar kunskap.