Se alla

Liberalernas partisekreterare besöker Gotland

Lördag 6 maj 2023

Liberalernas partisekreterare Gulan Avci besöker Gotland 8 maj, och vi i Liberalerna Gotland är glada över att på detta sätt kunna visa Liberalernas partiledning förutsättningarna för olika verksamheter på Gotland.

Vi kommer under dagen att besöka Tillväxt Gotland, ett större jordbruksföretag, och en mindre landsbygdsskola för att på plats samtala om de särskilda gotländska förutsättningarna för näringslivet, samt de små landsbygdsskolornas förutsättningar.

Vad gäller näringslivets förutsättningar så var Liberalerna det första parti som på riksnivå tog ställning för att gotlandstrafiken ska jämställas med övrig infrastruktur. Beslutet från 2017 lyder ”att Liberalerna ska arbeta för att färjetrafiken från och till Gotland ska ingå i den nationella infrastrukturen och jämställas med Sveriges vägar och järnvägar”. Det arbetet fortsätter nu med Liberalerna som regeringsparti.

Vad gäller förutsättningarna för landsbygdsskolor så var Liberalerna Gotland det enda parti som i den tidigare skoldebatten hade förslag för att utveckla och därigenom långsiktigt säkra landsbygdens skolor. Förslagen kvarstår och arbetet fortsätter, nu med skolministerns gillande.

För de intresserade finns ett bra fototillfälle på Östercentrum kl 11:59. Gulan Avci deltar (förstås) vid Liberalerna Gotlands stående måndagsmanifestation till stöd för Ukraina, #StandWithUkraine.