Om Lena

  • Regionfullmäktige, ordinarie
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare
  • Valnämnden, ersättare

Bor i Hemse och har lokalt engagemang i Knutpunkt Hemse som driver på Sudrets utveckling. Vi ska ha en god balans mellan stad och landsbygd, hela ön ska leva och locka.

Har stor erfarenhet från nationellt och internationellt arbete inom näringslivet. Min liberala kompass är inställd på utmaningen att skapa en samhällsorganisation som gynnar medborgarna och att verka för att människor får möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Frihet och självbestämmande blir inte mindre viktigt när man blir årsrik.

Äldre måste få mer makt över sin tillvaro. Det ska vara självklart att få välja boende och innehållet i sin hemtjänst. Den som hellre vill ha någon att spela poker med än att få nystädat i köket ska kunna bestämma det själv. Många får idag inte ens välja vad de ska äta till lunch.

Jag vill ändra på detta.