Om Johan

  • Gruppledare fullmäktigegruppen
  • Ledamot av Regionstyrelsen och Regionfullmäktige

Efter många år som entreprenör på Gotland, faller det mig naturligt att långsiktigt jobba och sträva efter en förbättring gällande samarbete och förtroende mellan region och näringsliv.

Jag är för Nato och ser det som en självklarhet att utöka försvaret långsiktigt på Gotland.

För mig är det oerhört viktigt att ha människan i fokus.

Där andra kanske ser hinder – ser jag möjligheter.