Om Anna

Jag läser 3:e året på ekonomijuridik.

Frihet är viktigt, att få vara en fri människa på skolan utan mobbning, på jobbet utan diskriminering, på vägen hem från nattklubben utan oro, i samhället trots sin funktionsnedsättning och i hemmet från hedersförtryck och våld.

Vi alla ska ha samma möjligheter till ett bra liv här på Gotland. Din bakgrund ska inte avgöra din framtid!