Se alla

Fastställda kandidatlistor

Pressmeddelande - Liberalerna Gotland

Söndag 4 mars 2018

Söndagen den 4/3 höll Liberalerna Gotland årsstämma. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fastställdes kandidatlistorna till riksdagsval och regionfullmäktigeval.

– Glädjande inför årets val är att vi i våra listor har varvat kvinnor och män med en bra bredd på erfarenhet och geografisk spridning, säger förbundets omvalde ordförande Mats-Ola Rödén.

Regionfullmäktigelista
1 Johan Thomasson Visby
2 Lena Grund Hemse
3 Claes Nysell Visby
4 Aina Mattson Visby
5 Mats-Ola Rödén Fårö
6 Anna Hallbom Boge
7 Ulf Klasson Klintehamn
8 Carin Hammerin Visby
9 Frans Brozén Fårö
10 Caroline Thomasson Visby
11 Adam Lagerstedt Visby
12 Elisabeth Mörndal Visby
13 Rikard Hagman Burs
14 Ingalill Ringbom Rute
15 Andreas Wiklund Lau
16 Kristina Wramner Visby
17 Henrik Petersen Visby
18 Andrew Linnander Grötlingbo
19 Hans-Ivar Pålsson Visby
20 Leiph Berggren Visby

Riksdagslista
1 Johan Thomasson Visby
2 Lena Grund Hemse
3 Allan Widman Malmö
4 Anna Hallbom Boge
5 Mats-Ola Rödén Fårö
6 Elisabeth Mörndal Visby
7 Adam Lagerstedt Visby
8 Carin Hammerin Visby
9 Claes Nysell Visby
10 Caroline Thomasson Visby
11 Henrik Petersen Visby
12 Frans Brozén Fårö

Kontakter
Mats-Ola Röden, ordförande.
Telefon 0704-47 91 47
Johan Thomasson, 1.e vice ordförande, gruppledare fullmäktigegruppen.
Telefon 0708-90 22 30
Claes Nysell, ombudsman.
Telefon 0708-89 17 56